ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Dostawa zintegrowanego systemu do oceny ilościowej i jakościowej węgla w środowisku morskim"

Sopot, 6 sierpnia 2014 r.

Sopot, 13 sierpnia 2014 r.

Sopot, 21 sierpnia 2014 r.