ZAMÓWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI:

Przedmiot zamówienia: "Sukcesywne dostawy w ramach umowy ramowej odczynników chemicznych do badań naukowych dla Instytutu Oceanologii PAN"

Sopot, 30 lipca 2014 r.

Sopot, 28 sierpnia 2014 r.

Sopot, 2 września 2014 r.