PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa dwóch akustycznych prądomierzy profilujących dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie - II"

Sopot, 4 lutego 2014

Sopot, 17 lutego 2014