PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa dwóch akustycznych prądomierzy profilujących dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 23 stycznia 2014

Sopot, 30 stycznia 2014

Sopot, 4 lutego 2014