PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa bonów towarowych podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach wskazanych przez Wykonawcę dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 18 listopada 2013 r.

Sopot, 26 listopada 2013 r.