PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Usługa przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) 3780 prób DNA wyizolowanego z tkanek omułków Mytilus dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk - II"

Sopot, 14 listopada 2013 r.

Sopot, 26 listopada 2013 r.