PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa spektrofluorymetru skanującego do jednoczesnych pomiarów absorpcji i fluorescencji rozpuszczonej materii organicznej w morzu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 12. listopada 2013 r.

Sopot, 14 listopada 2013 r.

Sopot, 21. listopada 2013 r.