PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Usługa przeprowadzenia genotypowania polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) 3780 prób DNA wyizolowanego z tkanek omułków Mytilus dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 5. listopada 2013 r.

Sopot, 7. listopada 2013 r.

Sopot, 13. listopada 2013 r.