PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 5. września 2013 r.

Sopot, 7. września 2013 r.

Sopot, 30. września 2013 r.

Sopot, 25. października 2013 r.