PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa 120 mikromacierzy na 30 płytkach do badania ekspresji genów dorsza i specjalistycznych materiałów diagnostycznych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 2 września, 2013 r.

Sopot, 9 września, 2013 r.

Sopot, 11 września, 2013 r.