PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk"

Sopot, 9. lipca 2013 r.

Sopot, 23. lipca 2013 r.