PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 12. marca 2013 r.

Sopot, 19. marca 2013 r.

Sopot, 21. marca 2013 r.