PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa przyrządów do pomiaru promieniowania słonecznego i podczerwonego w atmosferze, przeznaczonych na platformę wiertniczą"

Sopot, 2. października 2012 r.

Sopot, 10. października 2012 r.