PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynków dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 12 kwietnia 2012 r.