PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa wieloparametrowej platformy pomiarowej dla Instytutu Oceanologii PAN"

Sopot, 26. stycznia 2012 r.