PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa dwóch stacji meteorologicznych dla Zamawiającego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie"

Sopot, 13 stycznia 2012 r.