PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa bonów towarowych podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach wskazanych przez Wykonawcę"

Sopot, 29 listopada, 2011 r.