PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Roboty budowlane obejmujące modernizację systemu ostrzegania przeciwpożarowego w budynku Zakładu Fizyki Morza i Zakładu Dynamiki Morza IO PAN"

Sopot, 8. listopada 2011