PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa modułu do zatężania metali z wody morskiej do spektrometru mas ze wzbudzeniem plazmowym"

Sopot, 20. października 2011 r.