PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Doposażenie dwóch niezależnych systemów chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN"

Sopot, 17. października 2011 r.