PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych"

Sopot, 20 kwietnia, 2011 r.