PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa zestawu spektroflurometrycznego"

Sopot, 1 września 2010 r.