PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa dopplerowskiego profilującego prądomierza akustycznego do montażu w kadłubie statku"

Sopot, 12 sierpnia 2010 r.