PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa analizatora o wysokiej precyzji i wysokiej szybkości pomiarów koncentracji ditlenku węgla i pary wodnej w powietrzu o obiegu otwartym wraz z wyposażeniem do pomiarów metodą kowariancji wirów."

Sopot, 13. sierpnia 2010 r.