PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną i informatyczną IOPAN, w tym ze Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych"

Sopot, 15 lipca 2010 r.