PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa przyrządu do monitoringu zawartości węgla cząsteczkowego (black carbon) w aerozolu atmosferycznym metodą pomiaru osłabiania światła"

Sopot, 29. czerwca 2010 r.