PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa urządzeń do akustycznego profilowania prądów morskich - przetarg II"

Sopot, 03 marca 2010 r.