PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia: "Dostawa urządzeń do akustycznego profilowania prądów morskich dla Instytutu Oceanologii PAN"

Sopot, 03 lutego 2010 r.