PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Prezentacja publiczna założeń projektu „System cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Naukowego Konsorcjum Danych Oceanograficznych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

Sopot, 25 stycznia, 2016 r.