back

Logo

PRACOWNIA CHEMICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ MORZA


Kowalewska Kierownik pracowni: prof. zwycz. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska - chemia morza
e-mail: Kowalewska@iopan.gda.pl

Zainteresowania naukowe:
Związki organiczne jako wskaźniki różnych procesów zachodzących w środowisku morskim, analiza środowiskowa, nowe metody monitoringu
Szymczak-Żyła dr inż. Małgorzata Szymczak-Żyła - chemia morza
e-mail: szymczak@iopan.gda.pl

Zainteresowania naukowe:
Pigmenty jako wskaźniki produkcji pierwotnej, eutrofizacji i stanu środowiska
Lubecki dr inż. Ludwik Lubecki - chemia morza
e-mail: lubecki@iopan.gda.pl

Zainteresowania naukowe:
Zanieczyszczenia organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nonylofenole)
w osadach morskich, eutrofizacja
Filipkowska dr inż. Anna Filipkowska - chemia morza
e-mail: afilipkowska@iopan.gda.pl

Zainteresowania naukowe:
Zanieczyszczenia organiczne (związki cynoorganiczne, polichlorowane bifenyle) w osadach morskich, rybach i małżach, eutrofizacja
 Magdalena Lawręc mgr inż. Magdalena Krajewska (Lawręc) - chemia morza
doktorantka IO PAN - Centrum Studiów Polarnych KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący)
e-mail: mlawrec@iopan.gda.pl

Zainteresowania naukowe:
Karotenoidy w morskich osadach dennych jako wskaźniki zmian zachodzących w środowisku morskim, analiza środowiskowa