back
Logo

PRACOWNIA CHEMICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ MORZA

Przykłady badanych związków

Biomarkery: pigmenty (chlorofile i ich pochodne, karotenoidy) jako markery:
 • taksonów fitoplanktonu
 • występowania zooplanktonu
 • produkcji pierwotnej
 • szybkości sedymentacji
 • eutrofizacji
 • zmian klimatycznych

Zanieczyszczenia:
 • wielopierścieniowe węglowodory
  aromatyczne (WWA)
 • węglowodory chlorowcopochodne (PCB)
 • związki endokrynne:
  - związki cynoorganiczne (ZCO)
  - nonylofenole (NP)
 • markery tworzyw sztucznych