back
Logo

PRACOWNIA CHEMICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ MORZA


metody metody

Metody analityczne

  • Chromatografia gazowa (GCMS-QP2010 Ultra, Shimadzu)
  • Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, Knauer i HPLC-FL, Shimadzu)
  • Chromatografia cienkowarstwowa (TLC, CAMAG)