back
Logo

PRACOWNIA CHEMICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ MORZA


Prace doktorskie

  • "Karotenoidy w osadach jako wskaźniki zmian zachodzących w środowisku morskim"; Magdalena Krajewska; promotor prof. Grażyna Kowalewska, promotor pomocniczy dr inż. Małgorzata Szymczak-Żyła, otwarcie przewodu: 08.11.2016.
  • "Związki cynoorganiczne w strefie przybrzeżnej Bałtyku Południowego – wpływ warunków środowiskowych na rozmieszczenie i degradację"; Anna Filipkowska; promotor prof. Grażyna Kowalewska, obrona pracy: 01.12.2011.
  • "Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w osadach Zatoki Gdańskiej jako markery różnych źródeł zanieczyszczeń tego akwenu"; Ludwik Lubecki; promotor: prof. Grażyna Kowalewska; obrona pracy: 21.01.2010 r.
  • "The Use of Surface-Enhanced Raman Scattering for Detection of Organic Pollutants in Coastal Waters"; Jens Pfannkuche; promotor: prof. Grażyna Kowalewska i prof. Heinz-Detlef Kronfeldt z Politechniki w Berlinie; obrona pracy: 19.10.2009 r.
  • "Wpływ wybranych czynników środowiskowych w morzu na rozkład chlorofilu a"; Małgorzata Szymczak-Żyła; promotor: prof. Grażyna Kowalewska; obrona pracy: 26.09.2006 r.
  • "Polichlorowane bifenyle w Bałtyku Południowym - rozmieszczenie i drogi przenoszenia"; Joanna Konat-Stepowicz; promotor: prof. Grażyna Kowalewska; obrona pracy: 22.04.2003 r.