back
Logo

PRACOWNIA CHEMICZNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ MORZA

logo

"Wetlands, Algae and Biogas – A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project"   -   "Mokradła (nieużytki),   glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji południowego Bałtyku", 01.02.2010-31.12.2012 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (South Baltic Programme), 2007-2013.


Wprowadzenie

W projekcie WAB (http://www.wabproject.pl) bierze udział 11 partnerów ze Szwecji i z Polski. Trelleborg w Szwecji i Sopot w Polsce to dwa obszary, na których będą prowadzone różnego rodzaju doświadczenia terenowe. W ramach projektu zbierane będą makroglony gromadzące się w strefie brzegowej. Ich nadmierne rozrastanie się jest spowodowane dopływem substancji biogenicznych. W Trelleborgu będą wykorzystywane wraz z roślinami zbieranymi ze zrekonstruowanych mokradeł (nieużytków) jako dodatek do innej biomasy, do produkcji biogazu. W Sopocie opracowany zostanie system monitoringu zakresu i kierunku zmian eutrofizacji środowiska morskiego. Oszacowane zostaną ilości pierwiastków biogenicznych zawarte w zbieranej biomasie. Projekt przedstawia innowacyjne, całościowe podejście do rozwiązania problemu eutrofizacji Bałtyku, jednego z najważniejszych obecnie problemów tego morza. Projekt został zaplanowany tak, aby przyniósł korzyści nie tylko środowisku, ale również społeczeństwu. Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w tym projekcie będą mogły być wdrożone w przyszłości także w innych rejonach wybrzeża Bałtyku, które mają te same problemy wynikające z nadmiernego rozrastanie się makroglonów, eutrofizacji i w rezultacie obniżenia jego walorów przyrodniczych, użytkowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Zadania IO PAN w projekcie WAB

2014 - IO PAN

2012 - IO PAN

Informowanie społeczeństwa
2011 - IO PAN

Glony

Informowanie społeczeństwaArchiwum


logo
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
flaga