Present projects:

 • Association of European Marine Biological Laboratories Plus (Assemble+), Program Ramowy Unii Europejskiej "Horizon 2020", 730984, call for proposals INFRAIA-1-2016-2017- Integrating Activities for Advanced Communities, participant IO PAN (Project site);
 • Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe, CA COST Action CA1521, participant Roman Wenne, IO PAN (Project site);
 • Statutory topic IV. 1: Changes of genetic diversity in populations of exploited marine animals (Badanie mechanizmów zmian różnorodności genetycznej eksploatowanych gatunków zwierząt morskich);
 • EuroMarine +, UE - prticipant IO PAN;

Past projects:

 • Consevation genomics of the Baltic cod (Genomika ochrony dorsza bałtyckiego), NCN;
 • Molecular biogeography of marine mussels and tracability of their food products imported to Poland (Molekularna biogeografia omułków morskich i identyfikacja pochodzenia ich produktów żywnościowych importowanych do Polski), NCN;
 • BONUS+ Baltic Sea Genetic Biodiversity (BaltGene), IO PAN participant - about Baltgene ;
 • The Impact of BIOdiversity changes in COastal Marine Benthic Ecosystems, IO PAN participant ;
 • Genomika ze szczególnym uwzględnieniem systemu odpornościowego bałtyckich
  i hodowlanych łososiowatych oraz unikalność ich populacji (project related to cGRASP);
 • Coordination actions to support FP6 NoEs durable integration): Integration of European marine research networks of excellence (EuroMarine), UE – participant IO PAN;
back