Violetta Drozdowska
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot, Poland
email: drozd@iopan.gda.pl

WYKSZTAŁCENIE
Studia: 1988-1993 Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyczno-Fizyczny,
Kierunek: Fizyka
Specjalizacja: Fizyka Doświadczalna.
Praca magisterska: "Badanie właściwości luminescencyjnych pochodnych aminosalicylanu" - promotor: prof. dr hab. Janina Heldt
Doktorat, 2005:Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, "Badanie zmienności widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metodą lidarową" - promotor, dr hab. Tadeusz Król.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1993-2002IO PAN, w Sopocie asystent.
2002-2006IO PAN, w Sopocie - fizyk.
2006-2010IO PAN, w Sopocie - starszy specjalista fizyk.
2010 do terazIO PAN, w Sopocie - adiunkt.
DOŚWIADCZENIA NAUKOWE ZDOBYTE W POLSCE I ZA GRANICĄ W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT
 • POLAND, Sopot – coordinator of the Polish-Italian Remote Sensing and Water Fluorescence Workshop, 7-8 marzec 2007.
 • CZECH REPUBLIC, Nove Hrady – AQUAFLUO, Chlorophyll Fluorescence in Aquatic Sciences Meeting, 28 May-1, June 2007.
 • AREX-2007 polar expedition to Svalbard, on r/v Oceania (2 months).
 • CHINE, Hefei – visiting researcher in AIOFM institute (10 days) 2007, a lecture "Remote and in-situ measuments of the fluorescence of seawater in arctic campaigns, Institute of Oceanology, PAN in Sopot".
 • CHINE, Hefei – visiting researcher in AIOFM institute (10 days) 2008, a lecture: " Remote measurements of oil pollution on the water surface, PAS in Sopot".
 • POLAND, Gdańsk - 41st EGAS Conference, 7-10 lipiec 2009.
 • SPAIN, Salamanka - Xth ECAMP Conference, 4-9 lipiec 2010.
 • ITALY, Conference 2nd TERRABITER, w ESA ESRIN , Frascati, Italy,in 3 – 6 February, 2012.
 • POLAND, Conference: VII Workshop on Atomic and Molecural Physics in Jurata, 10-14, September 2012, a lecture: „Spectrophotometric studies of surfactants – the results of the Baltic cruise in April’2011”.
 • POLAND, The Arctic Science Summit Week 2013, 10-15 April, 2013.
 • HOLLAND, Conference3rd EOS Topical Meeting on Blue Photonics® - Optics in the Sea (Blue Photonics 3)", in Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Den Hoorn, Texel, Holandia, 18 - 20 March 2013., a lecture: "Spectrophotometric study of Baltic surfactants – results from a November 2012 research cruise".
 • POLAND, VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna MIKROORGANIZMY – CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO, HYDROMICRO 2013, Wrocław, 6-9 February 2013.
 • SPAIN, Conferenca 4th EOS Topical Meeting on Blue Photonics® - Optics in the Sea (Blue Photonics 4) in Barcelona, 11-13.05.2015, a lecture: „Study of the organic matter impact on the light spectrum transmitted through the sea-surface in Baltic estuaries”.
 • POLAND, Conference VIII Workshop on Atomic and Molecular Physics” in Jurata, 14-18 September, 2015
Participation and management of many sea-shore experiments and scientific-research expeditions to the Baltic and other European Seas in the Arctic, by r/v "Oceania" in the years 1994-2016.

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE
 1. 2002 – 2005 „Badanie i opracowanie systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku” (Nr PBZ – KBN 056/PO4/2001).
 2. 2003 – 2005 „Badanie zmienności widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metodą lidarową” (Nr PB 0384/Po4/2003/25).
 3. 2009 - 2012 „Transformacja aerozolu w granicznej warstwie atmosfery nad Bałtykiem pod wpływem emisji aerozolu morskiego” (Nr 3155/B/P01/2009/36).
 4. od 2013 do teraz – Projekty populryzujące naukę, fundowane przez MnNiSW (2013 i 2014) oraz WFOŚiGW w Gdańsku (2014 i 2015).
 5. od 2006 Kierownik zadania w Temacie I.3 badań podstawowych IO PAN.
LISTA PUBLIKACJI - ARTYKUŁY W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH:
 1. Piskozub J., Drozdowska V., Irczuk M., 1998 - A water extinction lidar system for detecting thin oil spills preliminary results of field tests, Oceanologia 40(1), 3-10;
 2. Drozdowska V., Kowalczuk P., 1999 – Response of a lidar-induced fluorescence signal to yellow substance absorption, Oceanologia 41(4), 601-608;
 3. Zieliński T., Zieliński A., Piskozub J., Drozdowska V., Irczuk M., 1999 – Aerosol thickness over the coastal area of the southern Baltic Sea, Optica Applicata Vol. XXIX, No.4, pp. 441-447;
 4. Zieliński T., Piskozub J., Drozdowska V., Zieliński M., Irczuk M., 2000 - Lidar based investigations of optical extinction in the marine boundary layer over the coastal area, Oceanological Studies, XXIX, no.3, pp. 35-42.
 5. Drozdowska V., Babichenko S., Lisin A., 2002 – Natural water fluorescence characteristics based on the lidar investigations of the water surface layer, Oceanologia , no.44(3), pp.339-354.
 6. Drozdowska V., Walczowski W., Hapter R., Stoń J., Piskozub J., Zieliński T., Irczuk M., 2004 - Fluorescence characteristics of the surface water layer of Arctic Seas based on lidar and spectrophotometric methods, Proceedings of EARSeL, Vol. 3, No. 1, 136-142.
 7. Drozdowska V., Darecki M., 2005 - Organic matter distribution in the upper layer of the Baltic water based on the lidar and in situ data, Strategies for European Remote Sensing, Oluić (red.), 309–313.
 8. Drozdowska V., Król T., 2005 - The investigation of the fluorescence spectra of the upper seawater layer by lidar method, Proceedings of SPIE, Kwela i in. (red.), 134-139.
 9. Drozdowska V., 2005, Estimation of the oil film thickness on the water surface by lidar method, Physocochemical problems of natural waters ecology, Vol. III, Gurgul (red.), 15-23; Szczecin.
 10. Drozdowska V., Król T., 2006, Using of water Raman backscattering signal for remote sensing of oil pollution on the seawater, Physocichemical problems of natural waters ecology, Vol. IV, Gurgul and Staroń (red.), 17-23, Szczecin
 11. Drozdowska V., 2007, Seasonal and spatial variability of surface seawater fluorescence properties in the Baltic and Nordic Seas: results of lidar experiments, Oceanologia., 49 (1), pp. 59–69.
 12. Drozdowska V., 2007, The lidar investigation of the upper water layer fluorescence spectra of the Baltic Sea, The European Physical Journal Special Topics, 144, pp. 141-145
 13. Drozdowska V., Zieliński T., Piskozub J., 2007, Remote oil film thickness measurements on the water surface by means of water Raman signal attenuation, Physicochemical problems of natural waters, Vol. V, Król (red.), pp. 25- 29, Gdynia
 14. Colao F., Demetrio E., Drozdowska V., Fiorani L., Lazic V., Okladnikov I.G, Palucci A., 2007, Seawater dual fluorescence analysis during the arctic summer 2006 Polish oceanographic campaign, 3rd EARSeL Workshop Remote Sensing of the Coastal Zone 7-9 June 2007, Bolzano, Italy / EARSeL’s Workshop Proceedings Series, pp.1-10
 15. F. Colao, R. Fantoni, L. Fiorani, A Palucci, C.Poggi. E. Demetrio, A. Di Cicco, V. Drozdowska, 2009, Rapporto di attivita sul monitoraggio lokale e ramoto durante la campagna oceanografia AREX 2007 nel Mare Artico (Isole Svalbard), ENEA, ISSN/0393-3016
 16. Cisek M., Colao F., Demetrio E., Di Cicco A., Drozdowska V., Fiorani L., Goszczko I., Lazic V., Okladnikov I.G., Palucci A., Piechura J., Poggi C., Sighicelli M., Walczowski W., Wieczorek P., 2010, Remote and local monitoring of dissolved and suspended fluorescent organic matter off the Svalbard, Jour. Optoelectron. and Adv. Mat., 12 (7), pp. 1604-1618
 17. Drozdowska V., Poryvkina L., 2011, Temporal and spatial changes in the bio-optical properties of seawater in the Nordic Seas - AREX'2003 and 2006, Oceanologia 2011, 53(3), pp. 731-743
 18. Makuch P, Strzalkowska A, Ponczkowska A, Zielinski T, Petelski T, Kowalczyk J, Drozdowska V., Gutowska D, Pasnicki J, Zielinski K., 2011, Studies of the impact of aerosol optical properties on climate change processes, Env. Engeer. and. manag. journ., 10(1), 155-159,
 19. Drozdowska V., Fateyeva N.L., 2013, Spectrophotometric study of natural Baltic surfactants – results of marine Experiments , Hydrobiology in environment protection, Eds. T.M. Traczewska, B. Hanus-Lorenz, PWr. Press, 2013 20. Drozdowska V., W. Freda, E. Baszanowska, K. Rudź, M. Darecki, J. R. Heldt, H. Toczek, “Spectral properties of natural and oil polluted Baltic seawater – results of measurements and modeling,” Eur. Phys. J. Special Topics 222, 1-14 (2013).
 20. Drozdowska V., M. Józefowicz, “Spectroscopic studies of marine surfactants in the southern Baltic Sea,” Oceanol. 57, 159-167 (2015)
 21. Drozdowska V., P. Kowalczuk, M. Józefowicz, Spectrofluorometric characteristics of fluorescent dissolved organic matter in a surface microlayer in the Southern Baltic coastal waters, J. Eur. Opt. Soc.-Rapid 10, 15050 (2015), doi: 10.2971/jeos.2015.15050
 22. Drozdowska V., Wróbel, I., Markuszewski,P., Makuch, P., Raczkowska, A., Kowalczuk, P. (2017). Study on organic matter fractions in the surface microlayer in the Baltic Sea by spectrophotometric and spectrofluorometric methods. Ocean Sci. 13, 633–647.
DONIESIENIA KONFERENCYJNE:
 1. Zieliński A., Piskozub J., Petelski T., Król T., Irczuk M., Drozdowska V., 1994, Results of lidar Based Investigations of marine Aerosol Concentrations in the Coastal Zone of the Southern Baltic, 19th CBO Proceedings, I-64 - I-75; Sopot.
 2. Król T., Piskozub J., Drozdowska V., 1994, Investigations of Fluorescence of Surface Water in the Baltic Sea by Means of the Lidar Method, 19th CBO Proceedings, I-166 - I-171; Sopot.
 3. OtrembaZ., Stelmaszewski A., Drozdowska V., Irczuk M., Król T., Piskozub J., 1995, Pomiary zawartości substancji ropopochodnych w wybranych miejscach Bałtyku, w “Materiały Konferencyjne” Nr 11, Uniwersytet Szczeciński;
 4. Piskozub J., Petelski T., Chomka M., Drozdowska V., 1996, Water Aerosol Study in the Coastal Zone with Lidar System, PMS Counter and Impactors, in BALTEX Steering Group, Sopot;
 5. Piskozub J., Otremba Z., Drozdowska V., Król T., Stelmaszewski A., 1996, Oil Content in the Baltic Sea Water and Possibilities of Detection and Identification by Lidar Method, 20th Baltic Marine Conference, Bornholm, pp.73-82;
 6. Piskozub J., Drozdowska V., Varlamov V., 1997, A Lidar System for Remote Measurement of Oil Film Thickness on Sea Surface, 4th Conference of Remote Sensing for Marine and Coastal Environments Proceedings, Florida, I-386 - I-392.
 7. Drozdowska V., 2001, 3rd Workshop: Luminescence and Photosynthesis of Marine Phytoplankton, Sulęczyno – Sopot.
 8. Drozdowska V., 2002, referat: Remote sensing of surface pollution, Joint DLR-IO PAN Workshop on Ocean Remote Sensing, Sopot.
 9. Drozdowska V., Darecki M., Stoń J., 2003, Spatial chlorophyll a density distribution in the surface seawater layer based on the lidar data and the optical properties of seawater - poster na 2nd International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters, ONW`2003; St. Petersburg, Rosja.
 10. Drozdowska V., 2005, Estimation of the oil film thickness on the water surface by lidar method, 2005, Physocochemical problems of natural waters ecology, Gurgul (red.), 15-23; Szczecin.
 11. Drozdowska V., Król T., 2006, Using of water Raman backscattering signal for remote sensing of oil pollution on the seawater. Physocichemical problems of natural waters ecology, Volume IV, ed. Henryk Gurgul I Waldemar Staroń, Department of Sea and Environment Physics, University of Szczecin, 2006, ISBN 83-60065-07-1.
 12. Colao F., Fiorani L., Lazic V., Palucci A., Drozdowska V., OkladnikovI.G., 2007, Seawater dual fluorescence analysis during the Arctic transect of the Summer 2006 Polish oceanographic campaign, Abstract submitted to "Remote Sensing of the Coastal Zone: from Inland to Marine Waters" 7-9 June 2007, Bolzano, Italy.
 13. Drozdowska V., 2007, The changes of the laser induced fluorescence (LIF) spectra recorded by lidar method in different regions of the Baltic Sea, Abstract submitted to AQUAFLUO, Chlorophyll Fluorescence in Aquatic Sciences Meeting, 27 May-1 June 2007, Nové Hrady, Czech Republic12. Colao F., Fiorani L., Lazic V., Palucci A.,
 14. Drozdowska V., Walczowski W., Piskozub J., Petelski T., Zieliński T, 2009, Fluorimetric in vivo measurements of surface seawater around the Svalbard Islands, Europhysics Conference Abstracts 41st EGAS, Gdańsk ed. Kwela i Wąsowicz, ISBN 2-914771-59-2.
 15. Drozdowska V., Lisin A., Lednicka B., Petelski T., Piskozub J., Zieliński T., Kowalczyk J., Gutowska D. Makuch P., 2010, Luminescent properties of surfactants in the Baltic Sea water, Abstract on 10th European Conference on Atoms Molecules and Photons, 10th ECAMP, Salamanka.
 16. Drozdowska V., Fateyeva N., Gutowska D., Makuch P., Kowalczyk J., Strzałkowska A., Piskozub J., Petelski T., Zieliński T., 2012, Finding the luminescent characteristics of the specific surfactants for surface waters of various regions of the Baltic Sea, 2nd ESA TERRABITE Sympodium, Frascati, Italy.
 17. Violetta Drozdowska, Mirosław Darecki, Dorota Gutowska, Przemysław Makuch, Jakub Kowalczyk, Agata Strzałkowska, Tomasz Petelski i Jacek Piskozub, 2012, Studying luminescent characteristics of the specific surfactants in various regions of the Baltic Sea -– European Geosciences Union General Assembly 2012, Wiedeń / Austria; 22-27.04.2012.
 18. Violetta Drozdowska, D. Gutowska, J. Kowalczyk, P. Makuch, T. Neumann, T. Petelski, J. Piskozub, A. Strzałkowska, T. Zieliński, Mirosław Darecki, Marek Józefowicz, 2012, Spectrophotometric studies of surfactants – the results of the Baltic cruise in May'2011” ––VII Workshop on Atomic and Molecular Physics”, Jurata / Poland, 10-14.09.2012.
 19. V. Drozdowska, K. Rudz, A. Marchwinska, P. Pakszys, D. Gutowska, P. Makuch, P. Markuszewski, J. Piskozub, Spectrophotometric study of Baltic surfactants – results from a November 2012 research cruise, Blue Photonics 6958_006, http://www.myeos.org / system/files/events/bluephotonics3 / EOS_Bluephotonics3_ final_programme_web.pdf; referat, 3rd EOS Topical Meeting on Blue Photonics® - Optics in the Sea (Blue Photonics 3) w Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Den Hoorn, Texel, Holandia, w dniach od 18 - 20.03. 2013
 20. Violetta Drozdowska, Jacek Piskozub, Spectral properties of marine surfactants for different estuaries of the Southern Baltic, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-8797, 2013, EGU General Assembly 2013 © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License.
 21. V. Drozdowska, N. Yarovenko, L. Poryvkina, A. Promińska, J. Kowalczyk, P. Makuch, A. Strzałkowska, T. Petelski, J. Piskozub, D. Gutowska, T. Zieliński, Spatial changes in the bio-optical properties of surface seawater in the Nordic Seas – AREX’2003, 2006 and 2012, http://www.assw2013.us.edu.pl / pdf/Pendrive / ABSTRACT_M_3275.pdf; The Arctic Science Summit Week 2013 (ASSW’2013), The Arctic Hub: Regional and Global Perspective, Kraków, w dniach 16-19.04, 2013.
 22. Violetta Drozdowska i Jacek Piskozub, „Spectral properties of marine surfactants for different estuaries of the Southern Baltic”, EGU General Assembly 2013, Wiedeń, Austria, 7 – 12.04.1013.
 23. Natalie L.Fateyeva, Violetta Drozdowska, Larissa Poryvkina, “Analysis of chlorophyll a concentration received with spectrofluorometer FLUO-IMAGER M53b during the research cruise on April 2010”, plakat na 45th International Liège Colloquium pt. Primary production: from the synoptic to the global scale, Liege, Belgia, w dniach 13-17.05.2013.
 24. Violetta Drozdowska, Magdalena Bełdowska, Natalie L.Fateyeva, “Spectrophotometric study of Baltic surfactants – results of Baltic cruises”, plakat na 9th Baltic Sea Science Congress pt. New horizons for Baltic Sea science, Kłajpeda, Litwa, w dniach 26-30.08.2013.
 25. Violetta Drozdowska, Marek Józefowicz, Spectral properties of marine surfactants for different estuaries of the Southern Baltic – November-2012 research cruise of r/v Oceania, plakat na I krajowej konferencji sieci badawczej Poland-AOD pt. „Rola aerozoli w systemie klimatycznym”, Warszawa, w dniach 25-27.09.2013.
 26. Violetta Drozdowska, Piotr Markuszewski, Jakub Kowalczyk, Przemysław Makuch, Paulina Pakszys, Agata Strzałkowska, Jacek Piskozub, Tomasz Petelski, Dorota Gutowska, Tymon Zieliński, 2014, Spectroscopic measurements of the surface waters for evaluating the fresh- water transport to marine environments in the Southern Baltic - EGU General Assembly 2013, Wiedeń, Austria, 27.04 – 2.05.2014.
 27. V. Drozdowska, P. Markuszewski, J. Kowalczyk, P. Makuch, P. Pakszys, A. Strzałkowska, J. Piskozub, T. Petelski, D. Gutowska, T. Zieliński, 2014, Spectroscopic measurements of the surface waters for evaluating surfactants sources in the Baltic Sea – Earth Observation for Ocean-Atmosphere Interactions Science, Frascati, Italy w dniach 28 – 31.10.2014, European Space Agency, ESRIN.
 28. Violetta Drozdowska, Marek Józefowicz,, 2015, Study on detection of terrestrial fraction in marine organic molecules by spectrofluorometric methods, International Workshop on Organic Matter Spectroscopy 2015 (WOMS 2015), Dissolved Organic Matter Characterization in Polar Regions Using Spectroscopic Techniques, 22-25 September, IO PAN, Sopot, Poland. Mat. Konf., ed: Karoliny Borzyckiej, Abstrakty: 27-28.
 29. V. Drozdowska, P. Makuch, P. Markuszewski, P. Pakszys, D. Gutowska, P. Kowalczuk, J. Piskozub, 2015, Study of the organic matter impact on the light spectrum transmitted through the sea-surface in Baltic estuaries (referat), European Optical Sociely, 4th EOS Topical Meeting on Blue Photonics® - Optics in the Sea (Blue Photonics 4) w Barcelonie, Hiszpania, 9-13.05.2014.
 30. Violetta Drozdowska, Marek Józefowicz, Iwona Wróbel, Paulina Pakszys, Dorota Gutowska, Przemysław Makuch, Piotr Markuszewski, 2015, Detection of aromatic and highly substituted unsaturated systems in marine organic molecules by spectrofluorometric methods, VIII Workshop on Atomic and Molecular Physics w Juracie, 14-18.09.2015.
 31. Violetta Drozdowska, Piotr Markuszewski, Paulina Pakszys, Iwona Wróbel, Jacek Piskozub, 2016, Detection of aromatic and highly substituted unsaturated systems in marine organic molecules in Baltic sea surface by spectrofluorometric and spectrophotometric methods, General Assembly, EGU, w Wiedniu, 17-22.04.2016.
 32. Violetta Drozdowska, Iwona Wróbel, Jacek Piskozub, 2017, Study on terrestrial and marine fractions in marine organic molecules by spectrophoto- and spectrofluorometric methods, Konferencja EGU, 22-29.04.2017.
 33. Violetta Drozdowska, Iwona Wróbel, Jacek Piskozub, 2017, Study on different fractions of organic molecules in the Baltic Sea surface by spectrophoto- and spectrofluorometric methods, Konferencja BCSS, Rostock, 12-16.06.2017.
 34. Violetta Drozdowska, Piotr Kowalczuk, Iwona Niedźwiecka, 2017, Zróżnicowanie fluoroforów molekuł materii organicznej w mikrowarstwie powierzchniowej morza, w różnych rejonach Morza Bałtyckiego, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 20 października 2017
DZIAŁALNOŚĆ NA POLU EDUKACJI ORAZ POPULARYZACJI NAUKI:

Wykłady zaproszone:
 • „The investigations of the optical properties of the upper water layer of the Arctic Seas - polar expedition' 2002” - ENEA, Frascati, 6.10.2003.
 • “Remote and in-situ measuments of seawater fluorescence in arctic campaigns” - AIOFM / Hefei, 19.11.2007.
 • „R/V OCEANIĄ po morzach i oceanach” - UTW Sopot, 17.05.2007.
 • “Remote measurements of oil pollution on the water surface” - Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS / Hefei 23.10.2008.
 • „Monitoring rozpuszczonej i zawieszonej materii organicznej w wodach morskich” - 06/12/2007, Uniwersytet III Wieku, CKU, Sopot.
 • „Fotoluminescencja wód morskich” – V Raciborskie Dni Nauki i Techniki, 25-26.10.2012, w Raciborzu
 • „Research carried out in the Institute of Oceanology of Polish Academy of Science, Air-Sea interaction Lab - our forms of activity popularizing science in IO PAN” - the National and Programme Coordinators Meeting of „The Baltic Sea Project” for EUSBSR, w Kopenhadze, Dania, w dniach 8-10.03.2014.
 • „Forms of activities popularizing the research carried out in IO PAN” - the National and Programme Coordinators Meeting of The Baltic Sea Project for EUSBSR w Wilnie, Litwa, w dniach 13-15.06.2014.
Koordynacja:
 • Lokalny koordynator (IO PAN) Bałtyckiego Festiwalu Nauki w latach 2013-2017; kierownik projektu DUN na popularyzację nauki w IO PAN w latach 2013-2017;
Koordynacja projektów dofinansowywanego przez WFOŚiGW w Gdańsku, w latach 2013-1016.
 • organizowanie pikników naukowych pt. Sopocki Dzień Nauki (VI-X SDN).
 • koordynowanie kampanii edukacyjnej w szkołach 3-city, nt. edukacji ekologicznej.
 • prowadzenie spotkań w szkołach - popularyzujących działalność naukową i popularyzatorską IO PAN.
 • wzbogacenie zaplecza eksperymentalno-demonstracyjnego IO PAN, które ułatwi prowadzenie prezentacji nt. Morza Bałtyckiego (modele Morza Bałtyckiego oraz materiały edukacyjne).


IOPAN   Home