Violetta Drozdowska

data i miejsce urodzenia: 11 maj, 1969 r. Bydgoszcz
email: drozd@iopan.gda.pl

WYKSZTAŁCENIE
Doktorat, 2005Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
Studia: 1988-1993Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyczno-Fizyczny.
Kierunek: Fizyka
Specjalizacja: Fizyka Doświadczalna.
Praca magisterska pt:“Badanie właściwości luminescencyjnych pochodnych aminosalicylanu”
Promotor: prof. dr hab. Janina Heldt
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1993-2002IO PAN, w Sopocie asystent.
2002-2006IO PAN, w Sopocie - fizyk.
2006-2010IO PAN, w Sopocie - starszy specjalista fizyk.
2010 do terazIO PAN, w Sopocie - adiunkt.
DOŚWIADCZENIA NAUKOWE ZDOBYTE W POLSCE I ZA GRANICĄ W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT
 • POLAND, Sopot – coordinator of the Polish-Italian Remote Sensing and Water Fluorescence Workshop, 7-8 marzec 2007.
 • CZECH REPUBLIC, Nove Hrady – AQUAFLUO, Chlorophyll Fluorescence in Aquatic Sciences Meeting, 28 May-1, June 2007.
 • AREX-2007 polar expedition to Svalbard, on r/v Oceania (2 months).
 • CHINE, Hefei – visiting researcher in AIOFM institute (10 days) 2007, a lecture "Remote and in-situ measuments of the fluorescence of seawater in arctic campaigns, Institute of Oceanology, PAN in Sopot".
 • CHINE, Hefei – visiting researcher in AIOFM institute (10 days) 2008, a lecture: " Remote measurements of oil pollution on the water surface, PAS in Sopot".
 • POLAND, Gdańsk - 41st EGAS Conference, 7-10 lipiec 2009.
 • SPAIN, Salamanka - Xth ECAMP Conference, 4-9 lipiec 2010.
 • ITALY, Conference 2nd TERRABITER, w ESA ESRIN , Frascati, Italy,in 3 – 6 February, 2012.
 • POLAND, Conference: VII Workshop on Atomic and Molecural Physics in Jurata, 10-14, September 2012, a lecture: „Spectrophotometric studies of surfactants – the results of the Baltic cruise in April’2011”.
 • POLAND, The Arctic Science Summit Week 2013, 10-15 April, 2013.
 • HOLLAND, Conference3rd EOS Topical Meeting on Blue Photonics® - Optics in the Sea (Blue Photonics 3)", in Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Den Hoorn, Texel, Holandia, 18 - 20 March 2013., a lecture: "Spectrophotometric study of Baltic surfactants – results from a November 2012 research cruise".
 • POLAND, VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna MIKROORGANIZMY – CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO, HYDROMICRO 2013, Wrocław, 6-9 February 2013.
 • SPAIN, Conferenca 4th EOS Topical Meeting on Blue Photonics® - Optics in the Sea (Blue Photonics 4) in Barcelona, 11-13.05.2015, a lecture: „Study of the organic matter impact on the light spectrum transmitted through the sea-surface in Baltic estuaries”.
 • POLAND, Conference VIII Workshop on Atomic and Molecular Physics” in Jurata, 14-18 September, 2015
Participation and management of many sea-shore experiments and scientific-research expeditions to the Baltic and other European Seas in the Arctic, by r/v "Oceania" in the years 1994-2016.

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE
 1. 2002 – 2005 „Badanie i opracowanie systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku” (Nr PBZ – KBN 056/PO4/2001).
 2. 2003 – 2005 „Badanie zmienności widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metodą lidarową” (Nr PB 0384/Po4/2003/25).
 3. 2009 - 2012 „Transformacja aerozolu w granicznej warstwie atmosfery nad Bałtykiem pod wpływem emisji aerozolu morskiego” (Nr 3155/B/P01/2009/36).
 4. od 2013 do teraz – Projekty populryzujące naukę, fundowane przez MnNiSW (2013 i 2014) oraz WFOŚiGW w Gdańsku (2014 i 2015).
 5. od 2006 Kierownik zadania w Temacie I.3 badań podstawowych IO PAN.


IOPAN   Home